shabd-logo

ಇತಿಹಾಸ Books

Komuvadada Karala Mukhagalu

Komuvadada Karala Mukhagalu

S.R. Bhat

Komuvadada Karala Mukhagalu [Paperback] [Jan 01, 2012] S.R. Bhat Read more

0 ಓದುಗರು
0 ಲೇಖನಗಳು
0 ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ
Komuvadada Karala Mukhagalu

Komuvadada Karala Mukhagalu

S.R. Bhat

Komuvadada Karala Mukhagalu [Paperback] [Jan 01, 2012] S.R. Bhat Read more

0 ಓದುಗರು
0 ಲೇಖನಗಳು
0 ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ
Adhunika Bharatada Itihasa

Adhunika Bharatada Itihasa

Bipan Chandra

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಯ ಪಠ್ಯವು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ

0 ಓದುಗರು
0 ಲೇಖನಗಳು
0 ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ
Adhunika Bharatada Itihasa

Adhunika Bharatada Itihasa

Bipan Chandra

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಯ ಪಠ್ಯವು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ

0 ಓದುಗರು
0 ಲೇಖನಗಳು
0 ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ